תנאי השתתפות באירוע

הקוויר מג'יק הינה התכנסות חגיגית בטבע המיועדת לקווירים וקוויריות מעל גיל 18.

לצערנו תנאי השטח אינם מאפשרים לנו להיות נגישות הפעם לכלל סוגי המוגבלויות.
אתן.ם מוזמנימות לבדוק איתנו היתכנות אפשרויות הנגשה.

לא נסבול שימוש באלימות מכל סוג שהוא בשטח האירוע – מינית, גופנית או מילולית.

הקוויר מג'יק אינו מעודד שימוש בסמים מכל סוג שהוא בשטח האירוע.

מכירת סמים היא עילה לסילוק מיידי משטח האירוע.

לא תהיה מכירה של אלכוהול במרחב ההתכנסות.